Skip to content Skip to footer

Pozitif Psikoloji Araçları

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-28: Ölçek çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlamlığı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Kültürel duyarlılığı yüksek olan ölçek,  28 madde ve üç ana alt ölçekten oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Ergenlerde psikolojik sağlamlık: Bireysel koruyucu faktörlerin rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (44), 149-158

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-12: Ölçek çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlamlığı ölçmek amacıyla Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-28 uzun formdan elde edilmiştir. Kültürel duyarlılığı yüksek olan ölçek,  12 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Arslan, G. (2015). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) Psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16 (1): 1-12

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği: Yetişkinlerde psikolojik sağlamlığı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 21 madde ve üç dört alt ölçekten oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (YPSÖ) psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16 (2), 344-352.

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği-12: Genç ve yetişkinlerde iyimserlik ve kötümserlik algısını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek iki alt ölçek ve 12 maddeden oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Coronavirus stress, meaningful living, optimism, and depressive symptoms: A study of moderated mediation model. Australian Journal of Psychology, 73(2), 113-124. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1882273

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği-6: İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği-12 formundan hareketle geliştirilen ölçek altı madde ve iki alt ölçekten meydana gelmektedir.

Kaynak: Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Coronavirus stress, meaningful living, optimism, and depressive symptoms: A study of moderated mediation model. Australian Journal of Psychology, 73(2), 113-124. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1882273

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Anlamlı Yaşam Ölçeği: Yaşamda anlamı pozitif psikoloji penceresinden ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek altı maddeden oluşmakta ve tek faktörlük bir yapıya sahiptir.

Kaynak: Arslan, G. (2020). Anlamlı Yaşam Ölçeğinin geliştirilmesi: Anlamlı yaşama ilişkin kısa ve etkili bir ölçme aracı [Development of the Meaningful Living Measure: A brief and effective measure of meaningful living]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 56, 227-242. https://doi.org/10.21764/ maeuefd.773686

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Manevi İyi Oluş Ölçeği: Beşmaddeden oluşan ölçek bireylerde manevi iyi oluşu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Tak faktörlük bir yapıya sahiptir.

Kaynak: Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Meaning-based coping and spirituality during the COVID-19 pandemic: Mediating effects on subjective well-being. Frontiers in Psychology: Personality and Social Psychology. 12, 638379, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.646572

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Kapsamlı Gelişim Envanteri: Son yıllarda pozitif psikoloji ile birlikte pozitif ruh sağlığını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek 54 madde ve 18 alt ölçekten oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2021). Psychological well-being in college students: Psychometric properties of the Brief Inventory of Thriving (BIT) and the Comprehensive Inventory of Thriving (CIT). Journal of School and Educational Psychology, 1(1), 6–16.

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy