Skip to content Skip to footer

Okul Temelli Araçlar

Anlamlı Okul Ölçeği: Öğrencilerin okulu ne düzeyde anlamlı algıladıklarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek iki boyut ve 10 maddeden meydana gelmektedir.

Kaynak: Arslan, G., & Yıldırım, M. (2021). Perceived risk, Positive Youth–Parent Relationships, and Internalizing Problems in Adolescents: Initial Development of the Meaningful School Questionnaire. Child Indicators Research, 14(5), 1911-1929.

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Öğrenci Öznel İyi Oluş Ölçeği: Ölçek öğrencilerde pozitif işlevleri ölçek amacıyla geliştirilmiştir. Dört alt ölçekten oluşmkata ve 16 madde içermektedir.

Kaynak: Renshaw, T. L., & Arslan, G. (2016). Psychometric properties of the Student Subjective Wellbeing Questionnaire with Turkish adolescents: A generalizability study. Canadian journal of school psychology, 31(2), 139-151.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Üniversite Öğrencisi Öznel İyi Oluş Ölçeği: Ölçek üniversite öğrencilerde pozitif işlebleri ölçek amacıyla geliştirilmiştir. Dört alt ölçekten oluşmkata ve 16 madde içermektedir.

Kaynak: Yayın Sürecinde

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Sosyal-Duygusal Sağlık Ölçeği-İlkokul: Sosyal-duygusal sağlık modeline dayalı olarak geliştirilen ölçek 12 madde ve dört alt ölçekten meydana gelmektedir. Ölçek öğrencilerde sosyal duygusal işlevleri ölçmeyi amaçlar.

Kaynak: Arslan, G. (2019). Positive psychological traits, school functioning, and psychological adjustment in elementary schoolchildren. Journal of psychologists and counsellors in schools, 29(2), 139-150.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Sosyal-Duygusal Sağlık Ölçeği-Üniversite Formu: Sosyal-duygusal sağlık modeline dayalı olarak geliştirilen ölçek 12 madde ve dört alt ölçekten meydana gelmektedir. Ölçek öğrencilerde sosyal duygusal işlevleri ölçmeyi amaçlar.

Kaynak: Arslan, G., Allen, K. A., Telef, B. B., & Craig, H. (2020). Social-emotional health in higher education: a psychometric evaluation with Turkish students. British Journal of Guidance & Counselling, 1-14.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Psikolojik İyi Oluş ve Stres Ölçeği: Ortaokul ve lise öğrencilerinde okul ruh sağlığını değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçek iki alt ölçek ve 12 maddeden oluşmaktadır.

Kaynak: Renshaw, T. L., & Arslan, G. (2019). Testing the psychological wellbeing and distress screener with Turkish adolescents. International Journal of School & Educational Psychology, 7(3), 165-173.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Okula Yönelik Tutum Ölçeği-28: Ortaokul ve lise öğrencilerinde okula yönelik tutumu değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçek beş alt ölçek ve 28 maddeden oluşmaktadır.

Kaynak: Balkıs, M., & Arslan, G. Okul Tutum Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-16.
Arslan, G., & Allen, K. A. (2020). Complete mental health in elementary school children: Understanding youth school functioning and adjustment. Current Psychology, 1-10.

Ölçeğe erişmek için  tıklayınız

Okula Aidiyet Ölçeği: Ölçek 10 maddeden oluşmakta ve iki alt boyutu bulunmaktadır. Öğrencilerde aidiyet duygusunu ölçek amacıyla geliştirilmiştir.

Kaynak: Arslan, G., & Duru, E. (2017). Initial development and validation of the School Belongingness Scale. Child Indicators Research, 10(4), 1043-1058.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Üniversiteye Aidiyet Ölçeği: Ölçek 10 maddeden oluşmakta ve iki alt boyutu bulunmaktadır. Öğrencilerde üniversiteye aidiyet duygusunu ölçek amacıyla geliştirilmiştir.

Kaynak: Arslan, G. (2021). Loneliness, college belongingness, subjective vitality, and psychological adjustment during coronavirus pandemic: Development of the College Belongingness Questionnaire. Journal of Positive School Psychology, 5(1), 17-31.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Öğrenci Prososyallik Ölçeği: Ölçek öğrencilerde prososyal davranısşları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Dört maddeden uluşan ölçek tek boyutludur.

Kaynak: Aslan, G. & Tanhan, A. (2019). Ergenlerde okul aidiyeti, okul işlevleri ve psikolojik uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the association between school belonging, school functioning, and psychological adjustment in adolescents]. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 320-334. doi: 10.33308/26674874.2019332127

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Genç İçselleştirilmiş Davranışlar Ölçeği: Çocuk ve ergenlerde içselleştirilmiş davranış problemlerini ölçek amacıyla geliştirilen ölçek iki alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçeğin ayrıca kesim noktası bulunmakta ve riskli öğrencilerin belirlenmesinde kullanılabilir.

Kaynak: Arslan, G. (2020). Measuring Emotional Problems in Turkish Adolescents: Development and Initial Validation of the Youth Internalizing Behavior Screener. International Journal of School & Educational Psychology. Advance online publication. doi:10.1080/21683603.2019.1700860

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Genç Dışsallaştırılmış Davranışlar Ölçeği: Çocuk ve ergenlerde davranışsal problemlerini ölçek amacıyla geliştirilen ölçek üç alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçeğin ayrıca kesim noktası bulunmakta ve riskli öğrencilerin belirlenmesinde kullanılabilir.

Kaynak: Arslan, G. (2018). Development and validation of the Youth Externalizing Behavior Screener: A brief and effective measure of behavioral problems. International Journal of School & Educational Psychology. Advance online publication. doi:10.1080/21683603.2018.1466747

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy