Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mutlu Aile Mutlu Çocuk…

Her yaşta mutlu olmak ve mutlu bir yaşam sürmek isteklerimiz içerisinde en üst sıralarda yer alır. Özellikle küçük yaşlardan itibaren mutlu bir yaşam sürmek, kişinin yaşamının her alanına yansır ve onun ruh sağlığını korur. Hatta daha uzun yaşam üzerinde de etkili bir faktör olduğu bulunmuştur. Yani uzun yaşamanın önemli sırlarından biri mutlu bir yaşamdır.

Mutluluğun ilk temelleri aile ortamında atılır ve anne-babalar bu temelin ilk taşlarını oluşturur. Çocuk anne-babadan hem sevmeyi hem sevilmeyi öğrenir. Sevildiğini hisseden çocuk mutlu olur ve dünyayı sever. Aile üyelerinin birbirine bağlı olduğu, birbiriyle rahat iletişim kurabildikleri ve ifade edebildikleri,  değer ve sevgi gördükleri bir aile ortamı çocuğun duygusal dünyasına yansır. Çocuk mutlu olmayı öğrenir ve yaşar. Bu duygular ve olumlu ilişkiler sadece çocuğun dünyası ile sınırlı kalmaz aynı zamanda çocuk bunları dış dünyaya da taşır. Çevresine mutluluğu bulaştırır.

Anne-babanın mutluluğu çocuğun mutluluğunu geliştirir ve destekler. Ebeveynlerin iyi oluş düzeyinin yüksek olması onların ebeveynlik becerilerine yansır. İyi oluş anne-babaları çocukları ile duygusal yakınlık kuran, çocukları için ulaşılabilir olan, pozitif disiplin yöntemlerini kullanan ve öğrenme süreçlerine dahil olan ebeveynlere dönüştürür. Bu durum ise doğrudan çocukların ruh sağlığı ve mutluluğuna yansır. Mutlu aile mutlu çocuk anlamını taşır.

Aile bireyleri arasında sevgi, anlayış, işbirliği gibi olumlu duyguları geliştirmek ve stresi, tartışmaları, anlaşmazlıkları azaltmak için pozitif psikoloji uygulamalarından yararlanılabilir. Örneğin, aile üyelerinin güçlü yönlerini bulma, var olan güçlü yönler ile aile hedefleri arasında bağ kurma etkinlikleri ile aile üyelerinin bağları ve güçlü yönleri desteklenebilir. Diğer bir örnek uygulama ise minnettarlık ifadeleri olabilir. Aile üyelerinin birbirlerine karşı minnettarlık duygularını ifade etmeleri aile içinde olumlu duyguları destekleyerek aile bağlarını güçlendirir. Sonuç olarak göstereceğimiz biraz gayret bize ve geleceğimize mutluluk olarak yansıyacaktır.

Yorum Yap

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy