Skip to content Skip to footer

Diğer Ölçme Araçları

Yetişkin Psikolojik İstismar Ölçeği: Yetişkinlerde çocukluk dönemi psikolojik istismar yaşantılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek dört alt boyut ve 27 maddeden meydana gelmektedir. Ayrıca ölçeğin 12 maddelik kısa formuda mevcuttur.

Kaynak: Arslan,‌ ‌G.‌ ‌(2015).‌ ‌Psikolojik‌ ‌İstismar‌ ‌Ölçeği‌ ‌(PİÖ)‌ ‌geliştirme‌ ‌çalışması:‌ ‌Ergenlerde‌ ‌psikometrik‌ ‌özelliklerinin‌incelenmesi.‌ ‌‌Bartın‌ ‌Üniversitesi‌ ‌Eğitim‌ ‌Fakültesi‌ ‌Dergisi,‌ ‌4‌ ‌‌(2),‌ ‌727-738. ‌ ‌
Arslan,‌ ‌G.‌ ‌(2017).‌ ‌Psychological‌ ‌maltreatment,‌ ‌coping‌ ‌strategies,‌ ‌and‌ ‌mental‌ ‌health‌ ‌problems:‌ ‌A‌ ‌brief‌ ‌and‌ ‌effective‌ ‌measure‌ ‌of‌ ‌psychological‌ ‌maltreatment.‌ ‌‌Child‌ ‌Abuse‌ ‌&‌ ‌Neglect,‌ ‌68‌,‌ ‌96-106.‌ ‌
Arslan,‌ ‌G.‌ ‌(2017).‌ ‌Psychological‌ ‌maltreatment,‌ ‌forgiveness,‌ ‌mindfulness,‌ ‌and‌ ‌internet‌ ‌addiction‌ ‌among‌ ‌young‌ ‌adults:‌ ‌A‌ ‌study‌ ‌of‌ ‌mediation‌ ‌effect.‌ ‌‌Computers‌ ‌in‌ ‌Human‌ ‌Behavior,‌ ‌72‌,‌ ‌57-66.‌

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Çocuk ve Ergen Psikolojik İstismar Ölçeği: Çocuk ve ergenlerde aileden algılanan psikolojik istismar yaşantılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek dört alt boyut ve 27 maddeden meydana gelmektedir. Ayrıca ölçeğin 12 maddelik kısa formuda mevcuttur.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Psikolojik İstismar Ölçeği (PİÖ) geliştirme çalışması: Ergenlerde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 727-738.
Arslan, G. (2017). Psychological maltreatment, coping strategies, and mental health problems: A brief and effective measure of psychological maltreatment. Child Abuse & Neglect, 68, 96-106.
Arslan, G. (2017). Psychological maltreatment, forgiveness, mindfulness, and internet addiction among young adults: A study of mediation effect. Computers in Human Behavior, 72, 57-66.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy