Pozitif Psikoloji Araçları

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-28: Ölçek çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlamlığı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Kültürel duyarlılığı yüksek olan ölçek,  28 madde ve üç ana alt ölçekten oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Ergenlerde psikolojik sağlamlık: Bireysel koruyucu faktörlerin rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (44), 149-158

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-12: Ölçek çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlamlığı ölçmek amacıyla Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği-28 uzun formdan elde edilmiştir. Kültürel duyarlılığı yüksek olan ölçek,  12 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Arslan, G. (2015). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) Psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16 (1): 1-12

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği: Yetişkinlerde psikolojik sağlamlığı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 21 madde ve üç dört alt ölçekten oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2015). Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (YPSÖ) psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 16 (2), 344-352.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği-12: Genç ve yetişkinlerde iyimserlik ve kötümserlik algısını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek iki alt ölçek ve 12 maddeden oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Coronavirus stress, meaningful living, optimism, and depressive symptoms: A study of moderated mediation model. Australian Journal of Psychology, 73(2), 113-124. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1882273

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği-6: İyimserlik ve Kötümserlik Ölçeği-12 formundan hareketle geliştirilen ölçek altı madde ve iki alt ölçekten meydana gelmektedir.

Kaynak: Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Coronavirus stress, meaningful living, optimism, and depressive symptoms: A study of moderated mediation model. Australian Journal of Psychology, 73(2), 113-124. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1882273

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Anlamlı Yaşam Ölçeği: Yaşamda anlamı pozitif psikoloji penceresinden ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek altı maddeden oluşmakta ve tek faktörlük bir yapıya sahiptir.

Kaynak: Arslan, G. (2020). Anlamlı Yaşam Ölçeğinin geliştirilmesi: Anlamlı yaşama ilişkin kısa ve etkili bir ölçme aracı [Development of the Meaningful Living Measure: A brief and effective measure of meaningful living]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 56, 227-242. https://doi.org/10.21764/ maeuefd.773686

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Manevi İyi Oluş Ölçeği: Beşmaddeden oluşan ölçek bireylerde manevi iyi oluşu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Tak faktörlük bir yapıya sahiptir.

Kaynak: Arslan, G. & Yıldırım, M. (2021). Meaning-based coping and spirituality during the COVID-19 pandemic: Mediating effects on subjective well-being. Frontiers in Psychology: Personality and Social Psychology. 12, 638379, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.646572

Ölçeğe erişmek için tıklayınız

Psikolojik Gelişim Ölçeği: Son yıllarda pozitif psikoloji ile birlikte pozitif ruh sağlığını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek 54 madde ve 18 alt ölçekten oluşmaktadır.

Kaynak: Arslan, G. (2021). Psychological well-being in college students: Psychometric properties of the Brief Inventory of Thriving (BIT) and the Comprehensive Inventory of Thriving (CIT). Journal of School and Educational Psychology, 1(1), 6–16.

Ölçeğe erişmek için tıklayınız