Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anlamlı Bir Yaşam: Bir Arayışın Öteki Yüzü

Günümüz dünyası, insanı kaybettiği anlamı arayışa itmiştir. Yaşamın hızı, oluşturduğumuz yapılar, yaşam biçimlerimiz, teknoloji ve daha sayılabilecek birçok şey mutluluk kavramını her geçen gün hayatımızdan uzaklaştırmakta ve bizleri bu arayışın içine sokmakladır. Bunlar sadece yaşamın bir yönünü teşkil etmekte ve biten salgınlar ile başlayan savaşlar veya açlık ile baş gösteren insanlık kareleri diğer bir yön olarak karşımıza dikilmekte. Bütün bunlara rağmen bazı insanlar daha güçlü ve bunların üstesinden daha sağlıklı bir şekilde gelebilmektedir. Onları güçlü kılan ne? Daha anlamlı bir yaşama sahip olmaları mı? Öyleyse yaşamı değerli kılan ve amaçlı hale getiren nedir? Cevabı aranacak daha birçok soru bizleri yaşamın anlam kavramı ile karşı karıya getirmekte ve içinde bulunduğumuz varoluşsal boşluğu hatırlatmaktadır.

Yaşamda bir anlam elde etmek, bizi güçlü kılar ve zorluklar karşısında dirençli olmamıza yardımcı olur. Bu nedenle Frankl’ın dediği gibi birçok psikolojik rahatsızlığın kökeninde anlam eksikliğinden bahsedebiliriz. Örneğin, hepimizin sıklıkla karşılaştığı depresif olma durumu anlam yoksunluğa verilebilecek güzel bir örnektir. Var olmak, yaşamı ve kendimizi değerli görmekle başlar.  Değerli bir varlık olarak insanın bir amacının olması, kendisini bu amaca adamasına ve daha anlamlı bir yaşam sürmesine olanak tanır. Bu iradi bir eylemdir. Bu bilinçlilik hali kişinin yaşamında anlam ve amaç bulmak için göstermiş olduğu bir iradedir.

Anlamlı yaşamak denge anlamı taşır. Yaşam eksi ve artıların bir arada uyum içinde var olduğu bir döngüye sahiptir. Bu döngü içinde göstermiş olduğunuz irade sizin sınırlarınızı fark etmeniz ve bu zıtlıklar içinde dengeli bir yaşam oluşturmanız, anlamlı bir yaşamın temel unsurları niteliğindedir. Öyleyse bir yerden başlamak gerek, geç olmadan. Varoluşsal bir iç görü kazanmak ve hayatınıza yeni bir pencereden devam etmek, sizi siz yapacak ve daha güçlü bir ben olmanıza yardımcı olacaktır.

Yorum Yap

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy