İyimser Yaşamayı Öğrenmek

İyimserlik öğrenilebilir mi? Sanırım bu soruyu yıllar önce Martin Seligman’da sordu ve olumlu bir bakış açısının öğrenilebileceğini fark etti. İyimserlik için verilen klasik bir önek vardır. Bardağın dolu tarafımı yoksa boş tarafımı yaşamınızda daha baskın. Bu soru iyimser bakış açısını irdelemek amacıyla genellikle sorulur. Öyleyse bu soruyu bizde sorarak başlayalım. Yaşamınızı bir bütün olarak değerlendirdiğinizde siz bardağın hangi kısmını daha çok görüyorsunuz? Öğrenilmiş iyimserlik, daha olumlu davranışlar geliştirmek için karamsar düşünceleri tanıma ve bunlara meydan okuma sürecidir. Psikolojideki bu kavram, insanların zorlu durumları yönetmenin ve genel refahlarını iyileştirmenin yeni yollarını…