Psikolojik esneklik ile ruh sağlığınızı destekleyin

İnsan doğası karmaşıktır ve insanı sadece tek bir yönü ile açıklamak oldukça güçtür. Doğumdan ölüme kadar olan gelişimsel süreçte sürekli yeni deneyimler elde eder. Bunlardan bazıları hoşa giden sevinç, huzur gibi yaşantılarken diğer bazıları öfke, üzüntü gibi hoşa gitmeyen yaşantıları içerir. Bu yaşantılar doğamızın bir parçasıdır ve aslında var olduğumuzun, yaşadığımızın birer göstergesidir. Mutlu ve anlamlı bir yaşam hoşa giden ve hoşa gitmeyen yaşantılarımızla inşa edilir Bazen hoşa gitmeyen bu durumlar hayatımız anlamsız hale getiri ve ruh sağlığımızı olumsuz etkiler. Bunun aksine bazı insanlar için ise bu olumsuz yaşantılar yaşamı…